Båstad kommuns chefer utbildas i kommunikation

Vi har fått fortsatt förtroende (efter utvärderingar av pilotgruppen)  att utbilda alla chefer i Båstad i coachande ledarskap, och höstens grupp menade att detta är verkligt användbart kursinnehåll:  hur vi kan utveckla oss själva och dem vi leder genom att förbättra vårt sätt att kommunicera. Samarbetet fortsätter under 2017.