Specialistläkare utbildas i ledarskap och kommunikation

som en obligatorisk del av deras ST-tid, och vi har förtroendet att ansvara för en del av denna modul. Det är en förmån att möta läkarna och få resonera kring vilka framgångsfaktorer vi tror på i bemötandet och ledarskapet.