Gruppcoaching

Gruppcoaching innebär att en hel grupp deltar i coachingen för att gruppen som helhet ska uppnå ett gemensamt mål. I gruppcoaching stimuleras lär-och utvecklingsprocessen vilken bygger på övertygelsen att gruppen som coachas själv har de resurser som behövs för att utvecklas – dvs svaren finns inom gruppen. Detta skiljer sig alltså inte alls ifrån tilltron till en individuell klient. Som gruppcoacher är våra främsta redskap att ställa frågor, lyssna och observera/spegla. Vi använder en mängd olika verktyg för att driva processen framåt. I en gruppcoachingprocess står den enskilde individen i bakgrunden och gruppen i förgrunden. Lösningarna söks med gruppen i fokus. Vi arbetar alltid, oavsett uppdrag, tillsammans för att kunna bidra till gruppen med vår gemensamma energi och erfarenhet. Gruppcoaching är lämpligt t ex:

  • När ett nytt projekt ska startas
  • När en grupp stagnerat
  • När en grupp vill utvecklas
  • När en grupp just har löst en konflikt och vill gå vidare
  • När man behöver förbättra relationer/kommunikation inom gruppen