Terapi och sorgbearbetning

Per Lundberg:

Välkommen att utveckla dig själv genom samtalsterapi. Jag är utbildad samtalsterapeut inom Psykosyntesen, vilken bygger på Roberto Assagliolis tankar och teorier om människan.  Psykosyntesterapin gör det möjligt för dig att upptäcka, lära och använda verktyg och kunskap att fungera bättre genom att utveckla dina inneboende resurser. Människan är en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. I terapin samarbetar vi för att få samspelet mellan de olika delarna att fungera. Du gör en resa som frisläpper inre blockeringar, skapar inre frihet och växa mot en högre grad av självacceptans, självkärlek och helhet. Sedan 2005 har jag mött hundratals klienter.

Maria Polhage:

Jag är utbildad sorghandledare vid Svenska institutet för sorgbearbetning, se www.sorg.se. Mina insikter härifrån använder jag integrerat i alla våra utbildningar och mina coachsamtal eftersom det är allmängiltiga kunskaper i hur vi bemöter människor som befinner sig i svåra och känsloladdade situationer.  Jag tar även emot klienter som vill bearbeta personliga upplevelser.

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. Ofta förknippas sorg just med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är  relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), arbetslöshet, egen eller annans sjukdom,  eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Tiden läker inte automatiskt alla sår – det är en myt. Vill du aktivt bidra till din egen sorgbearbetning? Du är välkommen.