Ungdomar

Vi har båda många års erfarenhet av samtal och relationsbyggande med barn och ungdomar där ett coachande förhållningssätt visar sig fungera kraftfullt. En ung människa genomgår en oerhörd utveckling genom alla processer som hör ungdomen till, och på denna väg kan ett coachande bollplank (utöver föräldrarna) visa sig mycket värdefullt. Vi utgår alltid ifrån – precis som i all coaching – att vår unga klient själv är expert på sig och sitt liv, och besitter de resurser som behövs för att livet ska gå i önskvärd riktning. Vår roll är att bejaka styrkor och kreativitet och skapa en verktygslåda som hjälper i tillvaron.

Vi välkomnar unga människor som behöver prata om något som pågår i livet, oavsett om det är skola, familjeliv eller andra relationer, drömmar och framtidsplaner eller svårigheter av olika slag. Upplägget är detsamma som för vuxna: ett förutsättningslöst uppstartsmöte och sedan det antal träffar som vi kommer överens om. Vanligtvis fem till att börja med.

Samtalen kan ske i form av promenader, på café eller andra miljöer där den unge känner sig bekväm.