Emotionell kompetens:
komplettera din coachutbildning med testet EQ-i 2.0

Du som går en utbildning via oss, har möjlighet att komplettera denna med en ökad insikt i dina emotionella kompetenser (EQ). Modern forskning visar att det finns sex specifika emotionella kompetenser som har extra stor betydelse för att bli en effektiv coachande ledare, nämligen din förmåga att:

  • ständigt försöka vidareutveckla dig själv – självförverkligande
  • identifiera, förstå och uppskatta hur andra människor känner – empati
  • förbli objektiv genom att se saker och ting så som de faktiskt är – realism
  • skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer – sociala relationer
  • stå upp för dina egna tankar, värderingar och idéer på ett socialt acceptabelt sätt – självhävdelse
  • identifiera och förstå dina egna känslor samt förstå varför du känner som du gör –känslomedvetenhet

Genom att utföra testet EQ-i 2.0 inför din coachutbildning får du direkt återkoppling på vilka emotionella kompetenser du har som dina styrkor och svagheter. Dessa insikter kan du sen använda under utbildningens olika träningsmoment. En stor fördel med att göra testet före utbildningen, är alltså att du kan använda dina insikter som coachämnen under kursen och på så vis vidareutveckla det du blivit medveten om. Du kan även göra testet när som helst under utbildningens gång. Erbjudandet gäller fram till din sista kursdag.

EQ-testet och genomgång av resultat genomförs av Mårten Hedin (certifierad konsult i EQ-i 2.0) i samarbete med Polhage&Lundberg.

Specialpris i samarbete med Polhage&Lundberg: 3200 kr (exkl. moms)

riktpris: 5000 kr ex moms

Hur går det till?

Du anmäler ditt intresse till oss (bindande). Tjänsten faktureras av oss i förskott. Du genomför vid din dator testet EQ-i 2.0 – världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. EQ-i 2.0 är ett internetbaserat självskattningstest på svenska där du svarar på 133 frågor – tar ca 20 minuter att genomföra.

1 timmes återkopplingsmöte där vi går igenom din personliga EQ-i rapport inkl. övergripande grafisk beskrivning samt en sida för respektive EQ-delkompetens innehållande bl a förslag på handlingsstrategier för att vidareutveckla just den kompetensen.

Mårten Hedin:

  • professionell coach (enligt ICF) och erfaren mentor
  • 15 års erfarenhet inom IT- och telekombranschen som chef/ledare i globala organisationer
  • Certifierad i verktyget EQ-i 2.0, NLP Business Practitioner & APMG Organizational Change Management Practitioner