EVERFRESH anlitar oss för teamutveckling i vår

Under mars inleder vi ett nytt samarbete med Helsingborgsbaserade Everfresh. Uppdraget är att vidareutveckla en av de interna avdelningarna med hänsyn till deras kommunikation och samarbete. I processen kommer vi bl.a att använda teamverktyget GDQ, Group Development Questionnaire, för att coacha teamet framåt.