Handledning för kommunens ledningsgrupp

Vårt senaste kommunala uppdrag innebar att handleda en kommuns ledningsgrupp, på kommundirektörens förfrågan, utifrån deras vilja att utveckla sin kommunikation i ledningsgruppen. Vi utgår som ofta utifrån vår egen modell, kallad Rötterna, och arbetar med coachande förhållningssätt som metodik, vilket hjälper gruppen att själva identifiera sina förbättringsområden.