ICA Kvantum förlänger samarbetet 2018 ang. ledningsgruppsutveckling

och fortsätter arbetet med förankring av coachande ledarskap. I detta samarbete använder vi oss även av Susan Wheelan’s forsning kring teamutveckling för att förflytta ledningsgruppen. En framgångsfaktor i vårt gemensamma upplägg har varit ständig uppföljning av det som ledningsgruppen bestämt sig för,  vilket leder till att beslut och ändrade arbetssätt ”sätter sig” och inte bara blir intressanta diskussioner.