ICA MAXI utbildar ledare i coachande kommunikation

Vi fortsätter samarbetet med ICA vintern/våren 2016-2017 genom att utbilda ledare på flera nivåer i coachande ledarskap. Inom handeln utövas mycket av ledarskapet direkt ”på golvet” och därför lägger vi stort fokus på de korta spontana samtalen mellan chef-medarbetare: hur coachar man någon på ett par minuter? Samtidigt som de längre, inbokade samtalen fortsätter att ha stor betydelse för medarbetarnas och verksamhetens utveckling.