Internationell kund inleder samarbete i vår

En spännande nyhet för oss att vår utbildning nu ska genomföras i internationell miljö för en kund med medarbetare utspridda i olika europeiska länder. Kundföretaget anser att det förhållningssätt som våra utbildningar betonar – ett coachande sätt att bemöta och kommunicera! – kommer att utgöra en konstruktiv gemensam bas i organisationen, tvärs över de olika kulturer och språk som representeras. Utbildningarna genomförs på engelska och startar i mars med tre parallella grupper.