Coachande förhållningssätt för HR

Detta är en kurs som enbart genomförs på beställning av en organisation/kommun/landsting.
Är man  intresserad som enskild HR-medarbetare av att gå denna kurs, hälsar vi varmt välkomna till vår öppna kurs i Malmö i Coachande ledarskap/förhållningssätt. Dessa kursgrupper innehåller nästan alltid HR-medarbetare och är väldigt tillämplig, även om man går i en grupp tillsammans med andra professioner.

Många personalchefer och deras HR-medarbetare säger sig ha stor nytta i sitt dagliga arbete av vår 3-dagars utbildning. De använder förhållningssättet och metodiken till chefer och medarbetare ute i verksamheterna, i utvecklingssamtal, ”svåra samtal”, lönesättning, rehab-processer, fackliga förhandlingar och andra typer av möten. Vi har under åren genomfört ett stort antal motsvarande kurser i samarbete med olika organisationer.

Ur kursinnehållet:

Hur coachrollen balanseras med övriga roller i HR-arbetet – coachingens grundläggande förutsättningar – hur används coachfärdigheterna i dagliga HR-sammanhang  – att leda grupper och möten effektivare – självcoaching –  praktisk samtalsträning – neuroledarskap: kunskap om hjärnan i relation till beteenden och kommunikation/feedback –  diskussioner och reflektioner, erfarenhetsutbyte

Alla våra utbildningar bygger på processtanken, dvs mellanrum mellan träffarna för att kunna återkomma till kursgruppen och byta erfarenheter av det som hänt sedan sist.

Några citat om kursen:

”Detta är mycket användbart. Jag kan ha nytta av coachkunskaperna i de allra flesta möten jag sitter i dagligen. Jag blev förvånad över hur stor skillnad det gjorde i samtal där jag trott att det varit upp till mig att producera svaren”. 

”När vi använder det här förhållningssättet märker jag hur vi får andra typer av diskussioner med cheferna ute i linjen. De blir mer kreativa själva istället för att ha inställningen att ”vi på personal” ska komma med snabba svar till dem.”

”Jag skulle leda en diskussion om en viktig strategisk fråga i ledningsgruppsmötet. När jag använde coachingen, blev det ett annat möte än vi brukar ha och de andra kom fram och tackade mig efteråt för en konstruktiv diskussion. Det har väl aldrig hänt förut.”

”Som personalchef märker jag hur viktigt detta är för vår process som vi  är inne i, från PA till HR. Om vi inte coachar, riskerar vi att sitta fast i det gamla arbetssättet där vi serverar verksamheten lösningar istället för att vara proaktiva”.