• Hem
  • Utbildningar
  • Transformativt ledarskap genom coaching för en digital tid

Transformativt ledarskap genom coaching för en digital tid

Utbildningen är ett samarbete mellan företagen Digital Vibrations, www.digitalvibrations.se (Kasem Chahrour) och Polhage & Lundberg, www.polhagelundberg.se.

 

Målet med denna utbildning är att ge dig

• En fördjupad insikt i det moderna digitala och transformativa ledarskapet med coachingen som verktyg för genomförande och effekt
• En tydlig bild av vad det innebär  – och krävs för – att vara en framgångsrik ledare i dagens snabbrörliga, transformativa  och digitala tid, med neuroledarskap som teoretisk förståelsegrund
• En möjlighet att vidareutveckla dina ledarfärdigheter som är en förutsättning  för framgång; samt hur du praktiskt och  kontinuerligt bygger dessa styrkor, får effekt och lyckas som ledare i den digitala eran

Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer som vill modernisera, utveckla och stärka sitt ledarskap och öka  effekten i en digital och transformativ affärsmiljö. Coachingens kraft, och kunskapen om hjärnan (neuroledarskap) används i utbildningen som verktyg för att accelerera ledarskapets effekt i en digital tid.

 

Kursledare:
Maria Polhage, beteendevetare, och Per Lundberg, fd chef inom näringslivet och utbildad terapeut.  Maria och Per (båda certifierade coacher enligt ICF) har tillsammans i tio år utbildat individer och organisationer i coachande kommunikation och coachande ledarskap. De är bägge utbildade inom neuroledarskap, dvs modern hjärnforskning kopplat till våra dagliga beteenden och ledarskap, och arbetar med kunder både inom kommuner, landsting, privat näringsliv och myndigheter.

Kasem Chahrour har lång erfarenhet av framgångsrika ledarroller och befattningar inom IT, transformation och digitalisering på företag som IKEA, ICA och Capgemini. Han är grundare av Digital Vibrations (https://digitalvibrations.se), ett tjänsteföretag med specialisering inom digitalisering, ledarskap och organisatoriska förmågor för framgång i en transformativ och digital tid. Medförfattare till boken Your guide to Digital Readiness – Business, Leadership, Strategy, Culture & Technology- (medförfattare Johan Beijar). Samt diplomerad coach (ICF).

Ur innehållet:
• Ledarskap och mänskliga beteenden i förändring och transformation
• Egenskaper och förmågor hos en transformativ, coachande ledare
• Coachande förhållningssätt, en nyckel till människors utveckling
• Neuroledarskap: hur vi bäst samarbetar med hjärnan
• Konkreta verktyg för ett coachande ledarskap
• Digitalisering: vad det är och hur man uppnår framgång som ledare i en digital tid

Pris: 24. 950kr  ex. moms
Utbildningslängd: 3 dagar
Datum: 3 oktober, 17 oktober, 15 november
Plats: Ledebursgatan 3, Malmö
Tid: 9:00 – 16:30
Anmälan: Namn + kontaktuppgifter + fakturauppgifter skickas till info@digitalvibrations.se
Frågor: Kasem Chahrour, 072-8865251, Maria Polhage, 073-7080275, Per Lundberg 0735-788218 eller info@digitalvibrations.se

Varmt välkommen till denna utbildning!