Livsmedelsverket fortsätter sin långsiktiga satsning

på coachande kommunikation och förhållningssätt i samarbete med oss, och våra 3-dagars utbildningar rullar nu vidare under 2019. Vi gläder oss åt denna samverkan som pågått nu under fyra år.