Livsmedelsverkets årliga konferens i Stockholm

inbjöd oss att tala på temat ”Hjärnkoll! Om coachande kommunikation och förhållningssätt” inför 200 personer. Vilken hedrande förfrågan från en kund vi samarbetat med i ungefär tre år nu.  Vi tycker själva att det är så intressant att prata om varför det som vi benämner coachade bemötande ger hjärnan positiva upplevelser och minskar risken för destruktiva samtal och möten. Det var en riktigt rolig och givande lördag. Tack!