Malmö stadsbibliotek utbildar i coachande kommunikation och bemötande

Hösten 2018 inleder vi samarbetet med Malmö stadsbibliotek. Medarbetare från olika funktioner inom biblioteket får verktyg för coachande kommunikation och får möjlighet att diskutera hur det kan bidra till bemötandet av dem som biblioteket betjänar på olika sätt. Ett fantastiskt intressant och givande uppdrag för oss!