Vår vision är att förmedla kraften och nyttan i det coachande förhållningssättet till arbetsplatser över hela landet. Vi tror på att utveckla organisationers kommunikation utifrån en tillitsfull människosyn. Där man medvetet väljer ett coachande bemötande, internt och externt, förbättras resultat och relationer. Engagemang och arbetsglädje ökar och människor upplever att de växer och utvecklas.

Detta gör vi sedan 2010 genom att utbilda, hålla workshops och föreläsningar. Målgruppen är både chefer, medarbetare och hela team. Vi är certifierade i teamutvecklingsverktyget GDQ (Group Development Questionnaire) vilket ger oss möjlighet att jobba med gruppers utveckling på ett forskningsbaserat sätt.

Vår mission är att skapa goda förutsättningar för, och praktisk träning i, konstruktiv coachande kommunikation. När det finns en gemensam plattform blir resultatet kraftfullt. Några av våra kundföretag ser du här.

Här, på utbildning.se kan du läsa över 230 recensioner från våra kursdeltagare.

Det vi tror på är inget nytt. Tvärtom – det är urgammalt sunt förnuft. Att ha ett coachande förhållningssätt handlar om ett respektfullt sätt att kommunicera. Det bygger på att vi lyssnar och ställer bra frågor så att individer och organisationer lär sig, utvecklas och upplever delaktighet – på vägen mot bättre resultat och tydliga mål. Vi vet att det går att lära sig detta och förädla sin förmåga att utveckla andra människor. Vi vet också att det inte räcker att lära sig några samtalstekniker, utan det är nödvändigt att reflektera över sin människosyn och bemötande.
Är det vad ni också vill förbättra ytterligare, så vill vi vara er samarbetspartner.

Välkommen att ta del av våra erbjudanden och höra vad våra kunder och kursdeltagare har att berätta. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.