Södra Skog inspirerar övriga Södra: nu fortsätter satsningen

på utbildning inom coaching inom hela Södra. Den 14/11 diplomerades den sjunde kursgruppen coacher, och nu är flertalet deltagare från andra affärsområden än Skog. En mycket glädjande utveckling!