Södra Skog inspirerar övriga Södra: nu fortsätter satsningen

på utbildning inom coaching inom hela Södra. Vi har under våren 2019 diplomerat den tionde kursgruppen coacher, och nu är flertalet deltagare från andra affärsområden än Skog. En mycket glädjande utveckling!