Sjukhus utbildar sina HR-specialister i coachande förhållningssätt

Vi jobbar under våren 2017 med att utbilda ett antal HR-medarbetare inom sjukvården. Syftet är att ge verktyg för coachande förhållningssätt och stärka den strategiska rollen.