Södra Skog går in i fas 2 efter 1,5 års utbildningssatsning

Södra Skog, som vi samarbetat med sedan augusti 2015 genom att utbilda alla anställda, har nu tagit beslut om fas 2 i den stora satsningen. Det innebär att vi planerar för uppföljning, påbyggnad, nätverk internt och en hel del andra delprojekt i syfte att hålla det coachande förhållningssättet levande. Den stora risken som Södra Skog är väl medvetna om är ju annars att en utbildnings inspiration falnar när vardagen tar över. Här bygger man långsiktigt in strategin som gör att alla kommer att fortsätta påminnas, på olika sätt, om vikten av att hålla detta aktuellt. Hittills kan man konstatera affärsnytta, förbättrad kommunikation internt och externt, minskad stress och ökad lyhördhet för sina kunder (medlemmar).