Södra skog-projektet inne på andra året

I höst fortsätter vi det fleråriga samarbetet med Södra Skog genom att starta två nya kursgrupper för chefer (diplomerad coach, 9 dagar) samt ett stort antal grupper i coachande förhållningssätt (samtliga medarbetare). Erfarenheter från de första grupperna vävs in de nya utbildningarna så att vi hela tiden knyter an kurserna till de effekter man vill uppnå i organisationen. Skogsdirektör Håkan Larsson är angelägen om att ett coachande förhållningssätt ska prägla organisationen senast 2020 och ingår själv i en av höstens kursgrupper.