Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) låter cheferna genomgå utbildning i

coachande ledarskap för att vidareutveckla sin kompetens inom detta område. Vi ser fram emot ett samarbete där vi bidrar till SVA:s satsning på sina chefer.