Stora Enso anlitar oss igen för att utbilda i coachande samtalsmetodik inom säkerhetsområdet.

Under fjolåret genomförde vi ett samarbete med Nymölla bruk, Stora Enso, för att utbilda interna s.k. säkerhetscoacher i coachande samtalsmetodik. Upplägget blev framgångsrikt och uppmärksammat i koncernen, varför vi nu blivit kontaktade av ytterligare bruk som kommer att göra i princip samma upplägg med start i höst.