Stora Enso inleder utbildningssatsningen med fokus på säkerhet

20161014_133604
I september startar vi samarbetet med Stora Enso, Nymölla.  Syftet är säkerheten ska höjas ytterligare med hjälp av coaching. En utvald grupp anställda utbildas i coachande kommunikation, för att sedan ha coachande samtal med fokus på säkerhet med samtliga medarbetare en gång per år. Utbildningen kommer samtidigt att ge deltagarna viktiga verktyg för ledarskap och kommunikation generellt. Två ansvariga går utbildning till diplomerad coach enligt ICF-standard för att kunna bibehålla coachkompetensen på sikt inom företaget.