Stora Ensos arbetsmiljöcoacher är nu färdigutbildade

…efter fyra dagars utbildning i coachande förhållningssätt och samtalsmetodik på Hylte Bruk. I samarbete med Stora Enso har vi tagit fram en struktur för hur samtliga medarbetare ska coachas internt av utbildade coacher, i syfte att öka medvetenhet och eget ansvar kring arbetsmiljö och säkerhet.