Studierektorsutbildning i Region Skåne

I samarbete med Region Skåne utbildar vi i höst klinikernas studierektorer. De är specialistläkare med särskilt ansvar för ST-läkarnas utbildningsprogram. Vår del av utbildningen är ett coachande förhållningssätt, och samarbetet med övergripande studierektor Staffan Jannesson Billing gör att vi kan varva träningen i konstruktiv kommunikation med organisatoriska frågor kopplade till studierektorsuppdraget.