Svenska kyrkan: Nytt samarbete inleds hösten 2018

Hösten 2018 inleder vi ett samarbete med Svenska kyrkan i syfte att utbilda medarbetare i coachande förhållningssätt och ledarskap.