Sveriges HR-förening erbjuder medlemmarna vår utbildning i coachande förhållningssätt

Vi fortsatte i juni  samarbetet som pågått sedan 2011 med Sveriges HR-förening i Stockholm, vilka erbjuder utbildningar till HR-folk över hela landet med oss som utvald leverantör.