Visa upp teamets kartläggning med GDQ

Polhage&Lundberg erbjuder utveckling av ledningsgrupper och andra team baserat på Susan Wheelan’s internationellt erkända modell. Susan Wheelan har ca 40 års global forskning i olika branscher och kulturer bakom sig. Modellen består av fyra faser som alla team genomgår på vägen mot högpresterande.

Många pratar numera om Susan’s modell. Det vi erbjuder, utöver utbildning i faserna, är en kombination av GDQ och coachande förhållningssätt.  Planen framåt utformas alltså i samspel, baserat på var teamet befinner sig. Fördelen med att anlita just Polhage&Lundberg i detta arbete är att vi även besitter djup kompetens inom coachande kommunikation. Vi kan i samarbete med er utveckla er kommunikation med hjälp av dessa verktyg så att teaminsatsen blir bestående, då detta ofta har att göra med kvalitén på kommunikationen inom teamet. Risken är annars att en teamutvecklingsåtgärd blir en punktinsats och inte leder till det resultat man önskade.

"

I Sverige har man i forskningsstudier sett samband mellan GDQ-resultat och teammedlemmarnas effektivitet, hälsa, trivsel och upplevelse av bemästrande.

Mer om GDQ

GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Det visar också vilka frågor gruppen bör arbeta med för att förbättra sitt teamarbete. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling. GDQ ger ett utmärkt underlag för fortsatt arbete, på egen hand eller med hjälp av en extern samarbetspartner.

I Sverige har man i forskningsstudier sett samband mellan GDQ-resultat och teammedlemmarnas effektivietet, hälsa, trivsel och upplevelse av bemästrande.

En GDQ-kartläggning innebär en timmes presentation av enkäten tillsammans med teamet, samt en tid senare en heldags återkoppling på resultatet och framtagning av handlingsplan.

De fyra stadierna:

Tillhörighet och trygghet
Opposition och konflikt
Tillit och struktur
Arbete och produktivitet