COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT/LEDARSKAP 3 dagar

Nästa kurs: 

Våren 2016:
28-29 april + 18 maj FULLBOKAD

Vinter 2016: 

17-18 nov + 13 jan

12.500 ex moms

Är ni intresserade av att genomföra denna kurs i er organisation, så genomför vi den även som företagsintern. Ni kan vara upp till 18 deltagare i en grupp, och vi lämnar offert.

Broschyr: Coaching Ledare_folder

Ur kursinnehållet:
Hur coachrollen balanseras med övriga roller i ledarskapet – coachingens pedagogiska grund i ledarskap – aktivt lyssnande och effektfulla frågor – hur används coachfärdigheterna i dagligt ledarskap för att skapa delaktighet och ansvar – konstruktiv feedback – att leda grupper och möten effektivare – självcoaching –  principer för teamutveckling hämtade ur GDQ – praktisk samtalsträning – utvecklingssamtal, svåra samtal – konstruktiv feedback – diskussioner och reflektioner, erfarenhetsutbyte

Alla våra utbildningar bygger på processtanken, dvs mellanrum mellan träffarna för att kunna återkomma till kursgruppen och byta erfarenheter av det som hänt sedan sist.

Några citat efter kursen:

“Jag fick insikt om vikten av att ta ett steg tillbaka och inte vara så snabb med lösningar samt överlämna frågeställningen till den andra personen. Den andra parten växer och jag känner ett större lugn”.

”Det är som natt och dag nu efter kursen. Jag har säkert coachat tidigare också men inte riktigt vetat vad jag egentligen gjorde. Nu har jag verktyg och metodik som gör att jag blivit mycket tydligare i mitt ledarskap”. 

”Min egen stressnivå har gått ner betydligt, jag var nära väggen förut. Nu har de vant sig vid att jag coachar dem när de kommer, så de ställer frågorna till sig själva och varandra istället för att komma till mig lika ofta. Det är häftigt att se”. 

”Jag använde coachmetodiken till gruppen på en utvecklingsdag. Vi löste då gemensamt ett verksamhetsproblem som vi brottats med i 1 1/2 år och lösningen består nu ett år senare.”

“Jag har lärt mig praktiska verktyg för att släppa fram medarbetarnas kreativitet istället för att jag känner pressen att komma med idéerna. Stressen jag levde med förut har i princip helt försvunnit.”

“Jobbet har blivit mer stimulerande när jag ser hur medarbetarna själva växer när jag lämnar över mer till dem.”

“När kursen började hade min självkänsla just fått sig en knäck i jobbet. Utbildningen har möjliggjort för mig att återfå glädjen och viljan att utveckla och utvecklas. Idag känner jag mig stark och litar på mig själv som chef.”