Vi föreläser hos MIDROC

Juni inleds med en workshop på temat coachande förhållningssätt hos Midroc Property Development i Malmö.