Vi vann upphandling i skånska kommuner

Inom kort kommer vi att skriva avtal i ett projekt, ägt av tre skånska kommuner som gått samman i en upphandling inom ledarskap. Vi är otroligt hedrade över att ha fått högsta poäng i utvärderingen av vårt anbud i modulen coachande ledarskap. Att tillsammans med cheferna i kommunerna få utveckla coachande färdigheter i ledarskapet är otroligt inspirerande för oss.