Supervision: coachande handledning

Coachande handledning har många likheter med annan sorts handledning, men det som kännetecknar den är att man har ett coachande förhållningssätt och använder kärnkompetenser och metoder från den professionella coachingen.

Här får du möjlighet att bli handledd i ditt uppdrag som coach eller ledare.

I supervision arbetar man inte bara med tredje person (klienten/medarbetaren) utan även med coachens (eller den coachande chefens)  identitet, beteenden och mönster. I detta arbete lyfter man fram psykologiska processer mellan klient och coach men också mellan coach och handledare.

Denna form av handledning fungerar även utmärkt om du inte är coach eller chef men har ett arbete som förutsätter att du får handledning för att hantera det du möter i ditt jobb. Det enda som är viktigt för att det ska fungera är att du är beredd att jobba med dig själv.

Per Lundberg är utbildad supervisor och vi arbetar även gemensamt med coachande handledning till grupper enligt önskemål.