Göteborg stad anlitar oss digitalt för att utbilda medarbetare inom fritidssektorn

vilket vi ju jobbat med i många kommuner under ett antal år. Vi ser fram emot samarbetet med Göteborg som inleds hösten 2020 (efter att vi vunnit en upphandling) och att kursen kommer att genomföras delvis online via zoom, en spännande utveckling.