Kundberättelser – example (horizontal divider)

Karin Gunnarsson

Butikschef ICA Maxi

Berättar om nyttan av utbildning i choachande ledarskap för sig själv och avdelningscheferna.


Karin Gunnarsson

Butikschef ICA Maxi

Berättar om nyttan av utbildning i choachande ledarskap för sig själv och avdelningscheferna.


Karin Gunnarsson

Butikschef ICA Maxi

Berättar om nyttan av utbildning i choachande ledarskap för sig själv och avdelningscheferna.