Utveckla ert team/ledningsgrupp

Polhage&Lundberg erbjuder utveckling av ledningsgrupper och andra team baserat på Susan Wheelan’s internationellt erkända modell samt coachande kommunikation. Susan Wheelan har ca 40 års global forskning i olika branscher och kulturer bakom sig. Modellen består av fyra faser som alla team genomgår på vägen mot högpresterande.

Många pratar numera om Susan’s modell. Det vi erbjuder, utöver teori och diskussion kring faserna, är en kombination med träning och utbildning i coachande kommunikation.  Planen framåt utformas alltså i samspel, baserat på var teamet anser sig befinna sig. Vi kan i samarbete med er utveckla er kommunikation med hjälp av dessa verktyg så att teaminsatsen blir bestående, då detta ofta har att göra med kvalitén på kommunikationen inom teamet. Risken är annars att en teamutvecklingsåtgärd blir en punktinsats och inte leder till det resultat man önskade.

"

I Sverige har man i forskningsstudier sett samband mellan GDQ-resultat och teammedlemmarnas effektivitet, hälsa, trivsel och upplevelse av bemästrande.

 

De fyra stadierna i Susan Wheelans modell:

Tillhörighet och trygghet
Opposition och konflikt
Tillit och struktur
Arbete och produktivitet