Under hösten med uppföljning våren 2021 har vi utbildat ett antal kökschefer och teamledare i Trelleborgs kommun inom Måltidsverksamheten. Syftet har varit att vidareutveckla ledarskapet genom att träna ett coachande förhållningssätt och få förutsättningar och konkreta verktyg för denna typ av ledarskap. Fortsättning följer under 2022.