Under hösten med uppföljning våren 2021 har vi utbildat ett antal kökschefer och teamledare i Trelleborgs kommun inom Måltidsverksamheten. Syftet har varit att vidareutveckla ledarskapet genom att träna ett coachande förhållningssätt och få förutsättningar och konkreta verktyg för denna typ av ledarskap. Fortsättning följer under 2022.

Vårt långsiktiga samarbete med Skånemejerier fortsätter genom att vi genomför tvåtimmars digitala föreläsningar för de tjänstemän som jobbar hemma under pandemin. Företaget vill erbjuda sina anställda fördjupad kunskap och tips om hur vi alla kan bidra till vårt eget och andras välmående, utifrån forskning om hjärnan + psykologin bakom hälsa och välbefinnande. Vi mixar teori med praktiska råd för största möjliga utbyte av timmarna. Varje session följs upp någon månad senare med en ny tvåtimmarsträff där medarbetarna får reflektera tillsammans över vad de har praktiserat och vad det har gett.

Göteborg anlitar oss för att utbilda sina medarbetare inom ungas fritid, vilket är ett område som vi ju jobbat med i många kommuner under ett antal år. Vi ser fram emot samarbetet med Göteborg som inleds hösten 2020 (efter att vi vunnit en upphandling) och att kursen kommer att genomföras online via zoom, en spännande utveckling.