Vad är coaching?

Coachens, eller den coachande chefens/kollegans roll, är att som en allierad samarbetspartner lyssna, fråga, sporra och utmana på vägen mot målet. Coaching är en kraftfull kommunikationsform som handlar om att en person med en annan parts hjälp lär sig att agera, tänka och känna i nya banor. Kärnan i coaching är att vi hela tiden rör oss framåt mot ett önskat läge.

Inom coachingen finns en mängd verktyg som vi kan lära oss. Men främst handlar det om hur vi kommunicerar med äkthet och lyssnande inställning, med tillit och respekt för varje individ. Utan denna grundsyn får coachverktyg inte någon bestående effekt utan riskerar att mötas med försvarsmekanismer.

Här kan du se och höra några av våra kunder berätta om vad detta har gett dem (några korta filmer).

Att kommunicera coachande är att locka fram förmågor och kreativitet som finns i varje människa för att nå önskvärda resultat. Coaching hjälper till att skapa en bestående förändring genom att vara handlingsinriktat och etablera nya, mer konstruktiva vanor. Ett coachande förhållningssätt och ledarskap ger oss möjlighet att tänka igenom hur vi ska agera idag för att skapa den morgondag som vi vill ha.

Ordet coach härstammar från byn Kocz i Ungern där man tillverkade vagnar på 1400-talet. Metaforen ”vagn” säger mycket om vad coaching handlar om: att ta sig från den plats där man är till den plats man vill nå fram till, och lära sig av det som händer längs vägen.