Vi utbildar er i coachande förhållningssätt/ledarskap

Vi arbetar med kunder från privat näringsliv och offentlig sektor som vill utveckla sina chefer/ledare och medarbetare genom att ge dem verktyg för coachande kommunikation.

Syftet med att utbilda i coachande ledarskap och förhållningssätt är att utveckla människor och verksamhet genom att fokusera på hur vi kommunicerar respektfullt, hur vi skapar delaktighet och ansvar för att nå gemensamma mål.

Kundföretagen är allt ifrån mindre företag till stora organisationer, regioner och myndigheter.

Vi har erfarenhet av korta uppdrag liksom långvariga processer som löper över flera år.

Uppdragen kan innebära utbildningsinsatser eller coaching alternativt en kombination. Varje kund och uppdrag är unikt, samtidigt som det vi förmedlar alltid bygger på samma grundtankar: ett coachande förhållningssätt i kombination med kunskapen om hjärnan.

Är du intresserad av att få veta mer om hur våra kunder upplevt vårt samarbete och resultatet av det är du välkommen att kontakta oss för referenser på alla nivåer. Exempel på samarbetspartners och vad de sagt om oss finner du under flikarna här ovan.

Vill du prata med någon som anlitat oss?
Hör av dig – vi förmedlar referenspersoner på alla nivåer i organisationer utifrån ditt önskemål.