Vi erbjuder öppna såväl som företagsanpassade utbildningar

Sedan 2007 utbildar vi tillsammans i det coachande förhållningssättet och ledarskapet. Vår ambition är att ständigt utveckla kurserna genom att hålla oss à jour med forskning främst inom områdena beteendevetenskap och neuroledarskap (kunskap om hjärnan).

Nedan hittar du vårt utbud av kurser. Vi erbjuder dem dels som öppna utbildningar där alla är välkomna, dels skräddarsyr vi dem till företag i alla branscher. Oavsett vilken kurs man går hos oss präglas den av en mix av forskningsbaserad teori och praktisk coachträning som anknyter direkt till kursdeltagarens vardag. Innehållet bygger alltid på samma grund: de kärnkompetenser som används inom den professionella coachingen så som den definieras av ICF (Internationella CoachFederationen), samt pedagogik och forskning kring kommunikation och neuroledarskap (=den senaste kunskapen om hjärnan). Kurserna hålls vanligtvis hos en kund som beställer en utbildning för en utvald grupp, eller för ett antal grupper i syfte att utbilda hela arbetsplatsen. Utbildningarna till diplomerad coach samt i coachande ledarskap håller vi öppna för vem som helst i våra egna lokaler med jämna mellanrum.

Coaching – ett förhållningssätt

Det coachande förhållningssättet efterfrågas och används mer och mer inom både det privata näringslivet och offentlig sektor för att utveckla personal och verksamhet. Det bygger på att vi använder vår förmåga att låta andra växa genom att ta ansvar, reflektera och finna egna lösningar på frågeställningar och problem.

Vi har mött hundratals medarbetare och chefer från vitt skilda branscher och i många fall fått förmånen att följa deras processer även långt efter kursavslut. Våra kursdeltagare berättar om hur ett coachande förhållningssätt leder till konstruktivare kommunikation vilket ger ökat eget ansvarstagande och mer bestående, förankrade resultat. Delaktighet och kreativitet förbättras och medför ofta bättre relationer och en större arbetsglädje. Ledarskapet kan fokusera mer på strategiskt arbete än brandkårsutryckningar och medarbetare känner att deras egen kompetens tas tillvara i större utsträckning.

Diplomerad coach (ICF)

Våra utbildningar till diplomerad coach riktar sig till dig som vill fördjupa dig ytterligare i coaching och få mer omfattande personlig feedback på din utveckling. Dem som vi diplomerat använder i första hand även dessa kunskaper inom ramen för sitt ledarskap och yrkesutövning men du kan givetvis även arbeta med egna coachklienter efter erhållet diplom.

Vill du anmäla dig till en kurs? Klicka här för mer information om hur det går till.