Vi träffades 2006 …

Vi har varit ett team sedan den dag vi möttes under vår coachutbildning till diplomerade coacher enligt ICF-standard (Internationella CoachFederationen) 2006. Vi upplevde från första början hur våra värderingar och människosyn stämde överens, och visionen för hur vi tillsammans skulle kunna sprida det coachande förhållningssättet började ta form. Sedan dess har vi arbetat med coaching och utbildning inom näringsliv och offentlig sektor. Vår vision är att förmedla nyttan, glädjen och kraften som vi upplever i det coachande förhållningssättet till arbetsplatser och andra sociala sammanhang över hela landet. Allt det vi gör ska kännetecknas av glädje, kvalité och professionalism, samt vara grundat i relevant forskning. Vi genomför alla uppdrag gemensamt då vi är övertygade om att vi tillsammans, genom våra olika bakgrunder och den dynamik och humor vi har i vårt samarbete, ger varje deltagare och kursgrupp mer än vad en ensam utbildare kan ge. Vi arbetar inte med underleverantörer i våra utbildningar.

Vi har mött många hundra individer från olika branscher i våra kurser och följer upp många av dem långt efter utbildningarnas slut för att höra vad som händer. Den feedback vi får stärker oss i vår övertygelse i att ett coachande förhållningssätt och ledarskap är ett konstruktivt och respektfullt sätt att bemöta varandra, vilket är bra för både välmående, arbetsglädje och prestationer.

”Allt det vi gör ska kännetecknas av glädje, kvalité och professionalism.”

Maria Polhage

Jag har en fil kand inom arbetslivspedagogik och har jobbat inom HR/personalområdet i många år. I början av 2000-talet började jag med ”skeptisk nyfikenhet” intressera mig för coaching och har skrivit en uppsats om sambandet mellan coaching och lärande innan jag beslöt att satsa helt på att utbilda och coacha individer och grupper. Min övertygelse är att ett coachande förhållningssätt och ledarskap främjar människors utveckling, prestationer och relationer. Jag har studerat KBT och har även utbildning inom neuroledarskap, dvs den senaste hjärnforskningens koppling till beteendevetenskapen. Dessa kunskaper använder jag utifrån behov i individuell coaching och självklart i våra utbildningar.

maria@polhagelundberg.se
073-7080275

Per Lundberg

Jag har en bakgrund som egenföretagare och chef i över 20 år. Jag är även samtalsterapeut och utbildad coachande handledare (supervisor). Mina samlade erfarenheter använder jag idag i mina coachmöten, både på executive och medarbetarnivå, samt i utbildningarna. Det är en stor förmån att arbeta med att se andra människor växa och ta ansvar för sin egen förändring. Jag har över 3000 timmars erfarenhet av individuella samtal. Som coach är jag närvarande, utmanande och tydlig. Liksom Maria har jag byggt på med kunskaper inom neuroledarskap (hjärnforskning).

per@polhagelundberg.se
0735-788218