Vill du anmäla dig? Eller har du någon annan fråga?

Anmälan sker genom att använda formuläret nedan och ange vilken kurs eller föreläsning och vilken kursstart (datum) som du vill anmäla dig till, samt berätta kort om ditt syfte med att vilja delta. Denna information används enbart för att kunna skicka bekräftelse till dig och ta emot dig på bästa sätt i kursen. Anmälan ska  innehålla kompletta faktureringsuppgifter med referensnr o.dyl., dock inte personnummer.
Vi tar genast kontakt med dig och bekräftar din plats och skickar praktisk kursinformation och eventuell länk.

Vill du fråga något, ta kontakt med oss via formuläret, ring (nr nedan), eller maila maria@polhagelundberg.se. Vi ser fram emot att höra ifrån dig. 

OBS! Om du använt kontaktformuläret nedan och inte hört ifrån oss inom två dygn, ber vi dig ringa oss. (Vi svarar alltid omgående på alla inskickade frågor och anmälningar.)

Anmäl dig till någon av våra kurser/föreläsningar via mail:

  Ange kontaktuppgifter samt fullständig fakturaadress, dvs. postadress samt epostadress för fakturan alt. e-faktura.

  Adresser

  Utbildningslokal: Tegelgårdsgatan 3 i centrala Malmö
  Postadress: Polhage&Lundberg, Kamomillvägen 5, 24563 Hjärup

  Kontaktuppgifter:

  maria@polhagelundberg.se – 073-708 02 75
  per@polhagelundberg.se – 073-578 82 18

  För dig som undrar hur vi hanterar GDPR:

  Vi lagrar fakturauppgifter enbart i bokföringssystemet.
  När du anmält dig till en öppen utbildning sparas ditt namn, mail och telefonnr (inga andra uppgifter)  i en deltagarlista för internt bruk. Syftet med denna är att kunna hålla kontakt med dig ang. din utbildning. Du kan när som helst efter avslutad utbildning be oss ta bort dig  från listan.
  Mailadresser till kursdeltagare i öppna kurser sparas i ett system för framtida utskick av information och erbjudanden. Du kan när som helst avböja sådana utskick.
  Hur vi hanterar frågan om anteckningar från klientsamtal berättar vi gärna då det är aktuellt för dig.