Ledarskapscoaching

En coachprocess inleds med ett uppstartsmöte där vi klargör våra ömsesidiga förväntningar och förtydligar vilket mål du vill nå. Bestämmer du dig sedan för att du vill inleda samarbetet, träffas vi under det antal gånger som vi enats om. Ett grundpaket består av fem alternativt nio träffar som sedan kan förlängas. Det är vanligt bland chefer att sessionerna pågår under en längre period såsom ett år, men självklart provar du först under en kortare tid om detta slags samarbete passar dig.

Vi arbetar båda utifrån en helhetssyn på människan. Det innebär att som klient hos någon av oss kan du förvänta dig att få reflektera över dig själv, dina egenskaper, personliga styrkor och utvecklingsområden, även om du kommer med ett coachämne som förefaller praktiskt betingat. Våra coachstilar har vissa gemensamma drag: vi coachar med värme och närvaro men är också utmanande och provocerande när vi anar att du behöver det för att komma vidare.