Individuell coaching

Våra klienter kommer från alla typer av arbetsplatser och har vitt skilda coachämnen, både arbetsrelaterade och av mer privat karaktär. En klients mål kan vara antingen klientens personliga, eller satt i samråd med klientens arbetsgivare t ex vid ett utvecklingssamtal.

En coachprocess består av ett kostnadsfritt uppstartsmöte där vi klargör våra ömsesidiga förväntningar och förtydligar vilket mål du vill jobba mot. Vill du sedan inleda samarbete, träffas vi under det antal gånger som vi enats om. Ett grundpaket består av fem träffar som sedan kan förlängas. Vi arbetar båda utifrån en helhetssyn på oss själva och våra klienter. Det innebär att som klient hos någon av oss kan du förvänta dig att få reflektera över dig själv, dina egenskaper, personliga styrkor och utvecklingsområden, även om du kommer med ett coachämne som förefaller väldigt praktiskt betingat. Våra coachstilar har vissa gemensamma drag: vi coachar med värme och närvaro men är också utmanande och provocerande när vi anar att du behöver det för att komma vidare.