Tack vare förfrågan från kunder har vi utvecklat en workshop baserad på de fem faktorerna i SCARF; en modell som handlar om hur vi kan utveckla våra sociala samspel baserat på hjärnforskning och psykologi. (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness). Genom workshopen ökar er förståelse för hur man kan agera mer medvetet i de fem parametrarna i vardagen och förbättra både välmående och prestationer. Hör av er om intresset för detta finns hos er.

…är en förfrågan från Södra som vi nu börjar genomföra i stor skala i organisationen som en 1-dags-kurs. Är det ett tema som är relevant för er att utbilda i internt så välkomna att höra av er. Dagen handlar både om vad som händer i hjärnan i samtal som utmanar oss, samt hur vi kan agera i samtalet för att skapa konstruktiva relationer och resultat.

arbetar långsiktigt med att utveckla kommunikation och feedback inom arbetsplatsen och anlitar oss därför för att föreläsa om coachande förhållningssätt.

vill utveckla sin förändringskommunikation i linje med hjärnans behov och anlitar oss för workshop för 80 chefer.

Glädjande nog sprider sig fortsatt efterfrågan på utbildning i coaching inom hela Södra efter sju års samarbete, vilket inleddes med affärsområdet Södra Skog 2015. Effekterna man ser är av den arten att högsta ledningen ser behovet av ytterligare kursstarter på lång sikt. Vi ser fram emot ett stort antal utbildningar under 2023 tillsammans.

Vi erbjuder mentorcoaching för Diplomerade coacher (ICF), digitalt i grupp via zoom, den 6/12 och 27/3 kl 9-12.

Du är välkommen även om du utbildat dig hos någon annan. Anmäl dig via kontaktformuläret här på hemsidan! Pris 2500 ex moms per tillfälle.

Under hösten 2022 återupptar vi samarbetet med Veolia med huvudkontor i Lund, där vi ska utbilda den internationella ledningsgruppen i bolaget AnoxKaldned i coachande ledarskap.

Under våren 2022 samarbetar vi med Skånemejerier för att utveckla det coachande förhållningssättet i kundtjänstfunktionen. Kompetenser som aktivt lyssnande, närvaro och utvecklande frågor upplevs som väldigt användbara i denna roll.

Efter att fört dialog med oss under hela pandemin, om när och hur den uppskjutna utbildningen i coachande kommunikation ska genomföras för alla medarbetare i Europa, har Södra Cell International nu beslutat att genomföra den digitalt under hösten 2021. Vi ser fram emot den internationella miljön och att få arbeta med coachande förhållningssätt med även denna del av Södra (en kund till oss sedan många år).

Under hösten med uppföljning våren 2021 har vi utbildat ett antal kökschefer och teamledare i Trelleborgs kommun inom Måltidsverksamheten. Syftet har varit att vidareutveckla ledarskapet genom att träna ett coachande förhållningssätt och få förutsättningar och konkreta verktyg för denna typ av ledarskap. Fortsättning följer under 2022.

Vårt långsiktiga samarbete med Skånemejerier fortsätter genom att vi genomför tvåtimmars digitala föreläsningar för de tjänstemän som jobbar hemma under pandemin. Företaget vill erbjuda sina anställda fördjupad kunskap och tips om hur vi alla kan bidra till vårt eget och andras välmående, utifrån forskning om hjärnan + psykologin bakom hälsa och välbefinnande. Vi mixar teori med praktiska råd för största möjliga utbyte av timmarna. Varje session följs upp någon månad senare med en ny tvåtimmarsträff där medarbetarna får reflektera tillsammans över vad de har praktiserat och vad det har gett.

Göteborg anlitar oss för att utbilda sina medarbetare inom ungas fritid, vilket är ett område som vi ju jobbat med i många kommuner under ett antal år. Vi ser fram emot samarbetet med Göteborg som inleds hösten 2020 (efter att vi vunnit en upphandling) och att kursen kommer att genomföras online via zoom, en spännande utveckling.