Inom Knauf finns ett intresse för hur coachande ledarskap kan bidra till involvering och ökat engagemang och ansvar på fabriken. Vi utbildar på plats i Immingham cirka 30 chefer och ledare som förhoppningsvis ser effekterna av att öka sitt coachande i rollen.