Nedan är några få exempel på typer av uppdrag vi utfört på väldigt många ställen sedan 2010. Varmt välkommen att kontakta oss för att fråga om fler referensuppdrag.

Södra

Hela organisationen: Coachande förhållningssätt samt Diplomerade coacher (startade inom Södra Skog)

Bakgrund

Södra skogs ledningsgrupp beslutade sommaren 2015 att organisationen ska genomsyras av ett coachande förhållningssätt på alla nivåer. Alla chefer samt ett antal nyckelpersoner i andra roller har utbildats till diplomerade coacher enligt ICF standard. Alla medarbetare inom Skog (ca 350) har utbildats i coachande bemötande, 2-4 dagar beroende på funktion, och nyanställda utbildas fortlöpande.  Nyttan för både affärer och relationer visar sig nu vara mycket stor. Det som började inom Södra Skog har sedan spritt sig i hela Södra så att vi nu utbildar chefer o medarbetare inom alla affärsområden (Södra Cell, Södra Wood). Samarbetet fortsätter löpande år efter år och har även omfattat den internationella verksamheten inom Södra Cell.

Genomförande

Diplomutbildningar för chefer + nyckelpersoner har genomförts kontinuerligt sedan 2015.  Ca 45 utbildningsgrupper för medarbetare har genomförts (2022).  Parallellt har genomförts ytterligare utbildningar pga ökad efterfrågan,  påbyggnadsutbildningar, workshops, interna nätverksgrupper m.m. i syfte att hålla satsningen levande på lång sikt. Intresset fortsätter öka inom hela Södra där man även inrättat en intern ”coachpool” där diplomerade coacher kan efterfrågas av alla delar av verksamheten.


Livsmedelsverket

Coachande ledarskap

Chefer och andra nyckelpersoner har utbildats i coachande ledarskap sedan 2015

Bakgrund

Livsmedelsverket vill utveckla ledarskapet och beslutade att chefer inom verket ska erbjudas möjlighet till kompetensutveckling genom utbildning i coachande ledarskap.

Genomförande

Ledningsgrupp (avdelningschefer), områdeschefer och teamchefer har gått tre dagars utbildning i coachande ledarskap. Samarbetet fortsätter fortlöpande.


Burlöv, Lomma, Kävlinge kommuner

Coachande ledarskap
Genom ett stort ESF-projekt utbildades många chefer

Bakgrund

Ovanstående kommuner gick samman och tilldelades pengar genom  ett ESF-projekt för att vidareutveckla chefer och medarbetare.  I detta stora projekt (benämnt PEPP) upphandlades en stor mängd utbildningar. Polhage&Lundberg vann upphandlingen i coachande ledarskap.

Genomförande

Under 2019 utbildades en mängd chefer  under 1,5 dag/person i coachande ledarskap.


Skånemejerier

Coachande ledarskap
Sedan 2018 samarbetar vi med Skånemejerier i chefsutbildningar

Bakgrund

Skånemejerier vill utveckla ledarskapet och kulturen inom företaget och beslutar att samtliga chefer inom organisationen ska erbjudas kompetensutveckling genom tre dagars utbildning i coachande ledarskap. Vi har även genomfört utbildningar som berör självledarskap och positiv psykologi – vår egen inverkan på vårt välmående – med anledning av pandemin.

Genomförande

Chefer och andra nyckelpersoner på olika nivåer utbildas fortlöpande i coachande ledarskap.

Malmö stad Fritid

Coachande förhållningssätt för medarbetare inom Fritidsverksamheterna

Bakgrund

I Malmö, liksom på många andra ställen (vi har utbildat i ett stort antal kommuner) vill man vidareutveckla Fritid-medarbetarnas förmåga att bemöta barn och unga på ett coachande sätt.

Genomförande

I många år har vi kontinuerligt utbildat medarbetare och chefer i coachande förhållningssätt och samarbetet fortlöper alltjämt. Ett antal chefer har gått utbildning till Diplomerad coach (9 dagar) och alla medarbetare genomgår en tredagars kurs i coachande förhållningssätt. Nyanställda erbjuds fortlöpande plats i våra öppna kurser.