…är en förfrågan från Södra som vi nu börjar genomföra i stor skala i organisationen som en 1-dags-kurs. Är det ett tema som är relevant för er att utbilda i internt så välkomna att höra av er. Dagen handlar både om vad som händer i hjärnan i samtal som utmanar oss, samt hur vi kan agera i samtalet för att skapa konstruktiva relationer och resultat.