Vi skräddarsyr våra utbildningar för er

Vi har i många år samarbetat med olika företag, kommuner, regioner och myndigheter. Vi har utbildat många hundra chefer och medarbetare på plats i organisationer i coachande ledarskap, coachande förhållningssätt och SCARF-modellen.

I vissa organisationer har vi ett fortlöpande samarbete där vi fortsätter att utbilda år efter år, och även genomför uppfräschnings- och påbyggnadsdagar. På andra ställen genomför vi en enstaka utbildning/workshop.

Många av våra kunder vill genomföra vår tredagars utbildning för coachande ledare och/eller medarbetare. Andra vill ha en endagsutbildning, eller låta chefer utbildas till Diplomerad coach (ICF-standard).

Som ni märker kan samarbetet se olika ut men kännetecknas alltid av nära dialog kring vad som bäst möter era behov.