Vi skräddarsyr våra utbildningar för er

Vi har i många år samarbetat med olika företag, kommuner, regioner och myndigheter. Vi har utbildat många hundra chefer och medarbetare på plats i organisationer.

I vissa organisationer har vi ett fortlöpande samarbete där vi fortsätter att utbilda år efter år, och även genomför uppfräschnings- och påbyggnadsdagar. På andra ställen genomför vi en enstaka utbildning/workshop.

Många av våra kunder vill genomföra vår tredagars utbildning för coachande ledare och/eller medarbetare. Andra vill ha en endagsutbildning, eller låta chefer utbildas till Diplomerad coach (ICF).

Som ni märker kan samarbetet se olika ut men kännetecknas alltid av nära dialog kring vad som bäst möter era behov.